Certyfikaty

 

Dyplom Cannon ultra system
Zaświadczenie o kursie medycznym
Dyplom kursu
Certyfikat Einstieg in die zahnarztliche Implantologie
Certyfikat Ortho Group
Certyfikat Spoluprace ortodontisty a parodontologa
Certyfikat kursu Profesora Bjorna U. Zachrissona
Certyfikat tomas - Typodont course
Dyplom kursu
Dyplom kursu
Certyfikat ukończenia kursu
Dyplom POLKARD
Certyfikat
Certyfikat Ortho Group
Certyfikat kursu
Zaświadczenie kursu
Dyplom POLKARD
Świadectwo kursu
Dyplom kursu
Certyfikat kursu Prof. Jamesa A. McNamara
Dyplom kursu
Certyfikat kursu Planowania leczenia odtwórczego i estetyki zębów w harmonii z twarzą pacjenta
Zaświadczenie kursu Viridi Linea
Certyfikat kursu
Certyfikat kursu POLKARD
Dyplom kursu
Certyfikat kursu
Certyfikat kursu
Certyfikat Stomatologii kosmetycznej
Certyfikat kursu fakultní nemocnice olomouc
Certificate of Attendance
Uczestnik kursu V Kongresu
Certyfikat udziału w 10. zjeździe Polskiego towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat udziału w 8. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Certyfikat udziału w 7. zjeździe polskiego towarzystwa ortodontycznego
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji sekcji dziecięcej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
Certyfikat Konferencji naukowej 2013
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji naukowej sekcji dziecięcej chirurgii plastycznej i rekonstrukcji
Dyplom uczestnictwa sympozjum naukowo-szkoleniowego PIDNŻ
Certyfikat uczestnictwa w I ogólnopolskim kongresie techniki dentystycznej
Dyplom ukończenia kursu
Dyplom kursu
Certyfikat kursu
Certyfikat kursu 'Pierwsze sympozjum Perio - Orto - Implanty'
Certyfikat 'Wielokierunkowa jednoczesna rozbudowa łuków zębowych'
Dyplom kursu 'Nowe możliwości i czynniki warunkujące sukces leczenia interdyscyplinarnego w ortodoncji'
Certyfikat szkolenia 'DSD & Invisalign - workflow'
Certyfikat Akademii Dawsona
Certyfikat udziału w 22 zjeździe polskiego towarzystwa ortodontycznego
Certyfikat 'Planowanie leczenia ukierunkowane na osiągnięcie możliwi najlepszych wyników estetycznych leczenia'
Dyplom 'jesienne warsztaty ortodontyczne'

"Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem"

~ Cyceron

Skontaktuj się z nami
Nasz zespół
Aktualności