SCANER iTERO

SCANER iTERO

Scaner wewnątrzustny iTero jest bardzo dokładną metodą obrazującą pacjentom ich uzębienie w wizualizacji 3D.

Po szybkim skanowaniu pacjenci mogą zobaczyć symulację nowego „uśmiechu” nawet jeśli nie podejmują leczenia metodą Invisalign.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wycisków, które zajmują więcej czasu w uzyskaniu wizualizacji 3D, iTero transmituje modele pacjenta natychmiast. To z kolei przyspiesza cały proces leczenia ortodontycznego, począwszy od zdiagnozowania wady zgryzu, poprzez zaplanowanie sekwencji ortodontycznych do momentu dostarczenia pacjentom gotowych nakładek Invisalign.

Skaner iTero jest również integralną częścią w planowaniu uzupełnień implanto-protetycznych oraz protetycznych, takich jak: korony, mosty, licówki oraz onlay i inlay.

Dla każdego pacjenta z dużą wrażliwością i odruchem wymiotnym, co było do tej pory ” nocnym koszmarem”, często powodowało kaszel i dławienie się, nie wspominając już o niepokoju i panice. Było to nieprzyjemnym przeżyciem nawet dla pacjentów tych ” mniej wrażliwych”.

Dentimex.Ortodoncja dba o ciągłe innowacje poprzez przejście na platformę cyfrową i wizualizację w 3D

Scaner iTero może zwiększyć wykorzystanie metody Invisalgin w leczeniu ortodontycznym i wpływa na wydajność w stomatologii odtwórczej, wraz z pozytywnymi doświadczeniami dla pacjentów.