Technologie

SCANER iTERO

Scaner wewnątrzustny iTero jest bardzo dokładną metodą obrazującą pacjentom ich uzębienie w wizualizacji 3D.

Po szybkim skanowaniu pacjenci mogą zobaczyć symulację nowego „uśmiechu” nawet jeśli nie podejmują leczenia metodą Invisalign.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wycisków, które zajmują więcej czasu w uzyskaniu wizualizacji 3D, iTero transmituje modele pacjenta natychmiast. To z kolei przyspiesza cały proces leczenia ortodontycznego, począwszy od zdiagnozowania wady zgryzu, poprzez zaplanowanie sekwencji ortodontycznych do momentu dostarczenia pacjentom gotowych nakładek Invisalign.

Skaner iTero jest również integralną częścią w planowaniu uzupełnień implanto-protetycznych oraz protetycznych, takich jak: korony, mosty, licówki oraz onlay i inlay.

Dla każdego pacjenta z dużą wrażliwością i odruchem wymiotnym, co było do tej pory ” nocnym koszmarem”, często powodowało kaszel i dławienie się, nie wspominając już o niepokoju i panice. Było to nieprzyjemnym przeżyciem nawet dla pacjentów tych ” mniej wrażliwych”.

Dentimex.Ortodoncja dba o ciągłe innowacje poprzez przejście na platformę cyfrową i wizualizację w 3D

Scaner iTero może zwiększyć wykorzystanie metody Invisalgin w leczeniu ortodontycznym i wpływa na wydajność w stomatologii odtwórczej, wraz z pozytywnymi doświadczeniami dla pacjentów.

 

 

 

 

VATECH Pax-i 3D GREEN 16 RC

To innowacyjny system 3D obrazowania radiologicznego o najniższej dawce promieniowania.

Pantomograft Vatech Pax-i 3D wykonuje badania: pantomograficzne, cefalometryczne i tomografia CBCT z szerokim zakresem pól obrazowania najwyższej jakości.

Trzy niezależne sensory: 2D, cefalo, 3D pracujące automatycznie dostosowują się do rodzaju badania, poprzez w pełni zautomatyzowane i intuicyjne oprogramowanie w komputerze operatora.

Zastosowanie systemu „pulse” spowodowało obniżenie dawki w stosunku do tomografii medycznej. Wszyskie pantomografy Vatech skonstruowane zostały i pracuje zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak mała dawka, jak to możliwe).  Pantomogrfay firmy VATECH zapewniają lekarzom możliwość modyfikacji dawki przez wykonywanie radiogramów dostosowanych do rozmiarów ciała, typu obrazu a nawet dokładne określenie obszaru zainteresowania.

 

 

 

Moduł Konsultacji – baza około 300 animacji 3D przedstawiających

konkretny przypadek kliniczny oraz sposoby leczenia – funkcja edukacyjna dla pacjenta

Funkcja MAGIC PAN – aparat w trybie pantomografii wykonuje 21 warstw w trakcie badania, z których następnie tworzony jest sumacyjny obraz o niepotykanej precyzji odwzorowania. Poprawiona jest także geometria projekcji i rozdzielczość kontrastowa.